Rapportar

Kategori:

RAPPORTAR FRÅ NETTVERKSPROSJEKT

1. Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum:

a. Byrkjeland, L. & Pettersson, M. 2007. Etablering av utmarkslått på Nordfjord Folkemuseum. Del 1. Sluttrapport for ABMU-prosjektet Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum.

b. Byrkjeland, L. & Pettersson, M. 2007. Etablering av stølskulturlandskap på Sunnfjord Museum. Del 2. Sluttrapport for ABMU-prosjektet Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum.

c. Byrkjeland, L. & Pettersson, M. & Dahle, E. 2007. Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap. Del 3. Sluttrapport for ABMU-prosjektet Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum.

2. Bruk av lauv og lauvtrefor i Noreg:

Austad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. 2007. Bruk av lauv og lauvtrefôr i Norge. Rapport fra forprosjektet. HSF-rapport nr. 01.2007.

3. Kulturlandskap og museum

Hauge, L., Byrkjeland, L., Austad I. og Engesæter, Aa.

Heimen, nr. 3 - 2012, tema: Norgesgårdprosjektet