hageforum

SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE

Kategori:

Stora Ek Herrgard, foto Wigulf

TO SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE VERT HELDT I MARIESTAD, SVERIGE

No i haust er det to interessante seminar/ konferansar i Sverige. Båe er lagde til Mariestad med omland.

Den 30. september - 2. oktober: Byggnadsvårdens konvent - inneheld fleire ulike program der eit tek føre seg "det grøne mellom husa"

Den 19.-20. oktober: "Bland häckar og gångar - antikvarisk medvetenhet och utvecklande skötsel" - som overskriften tyder tek konferansen føre seg bevaring og skjøtsel av hekkar og gangar.

Innbydingar til seminara finn du som pdf under her:

Med Plantearven inn i Framtida

Kategori:

Epler, foto Finn Måge

Foto: Finn Måge

Norsk Genresurssenter arrangerer seminaret «Med Plantearven inn i Framtida» i Vitenparken på Ås den 3. september.
Les meir om seminaret på Skog og Landskap si heimesida eller i pdf- filen litt lenger ned på sida.

http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/Med_plantearven_inn_i_framtida

Handlingsplan for kulturlandskap

Kategori:

Handlingsplan for kulturlandskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er i ferd med å revidera handlingsplanen sin. Gjeldande handlingsplan vart laga i 2004 i samband med konstitueringa av nettverket. Det var gjort eit grundig arbeid den gong og grunnprinsippa er det difor jobba mindre med i denne revisjonen. Dvs. at kapitel 1-5 i stor grad er oppdateringar til dagens stoda og tankegang. Det som er lagt størst vekt på er kapitel VI Tiltak 2015-2020. Dette avsnittet er korleis nettverket konkret skal jobba i åra framover. Planen er no ute på høyring med høyringsfrist 1. august 2015.

Sider

Abonner på RSS - hageforum