Høyring - standard for forvaltning av levande samlingar på museum

Kategori:

Det er mange museum som forvaltar levande planter, dyr, landskap og kulturbiologiske system som delar av museumssamlinga si.

Per i dag finst det ingen felles retningslinjer for forvaltning av denne type materiale. Prosjektet «PRIMUS- for levende samlinger» har jobba med denne problelstillinga.
Norsk kulturråd har no ute ei høyring på forslag til standard og feltutval.

Frist for høyringsytringar er 27. september.

Les meir på heimesida til Norsk kulturråd..