Mennesket og naturarven

Statens naturoppsyn/ Direktorat for naturforvaltning har starta opp prosjektet “Mennesket og naturarven”. Dei inviterte fagmiljø som arbeider med tradisjonell naturbruk eller tilgrensande tema til ein konferanse på Tjøme i november 2011. Målsetjinga med seminaret var å informera om prosjektet, samle fagmiljø for å dela erfaringar og kunnskap og å byggja nettverk med omsyn til vidare arbeid i prosjektet. For meir om mennesket og naturarven sjå lenka under.