Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Dyr på kulturbeite

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

20. nettverkssamling, Valdres 28.-30. august 2023

Stølslandskap, små hus, gjerde, krøtter.

Med Valdremusea som vertskap ønskjer vi velkomne til samling i nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap i Valdres 28.-30. august 2023.

Tema for samlinga er Stølskultur og fjellets kulturlandskap. Trykk her for å lese programmet og praktisk informasjon.

19. Samling i nettverket, Vestland 26.-28. april 2022

nettverkssamling, Lygra, Lyngheisenteret, kulturlandskap
Då var det dags for eit nytt møte i Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap. Årets nettverkssamling er den 26.-28. april i Vestland. På samlinga besøker vi Havrå og Lyngheisenteret som er del av Museumssenteret i Hordaland (MUHO). Det er to museum med spanande kulturlandskap der vi kan lære masse. Les meir om programmet i invitasjonen.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS