Hageforum

Kategori:

Forum for historiske hager – status november 2010 Forum for historiske hager ble opprettet i 2006. Flere museer har samlinger av gamle hageplanter, både stauder, roser, prydbusker og nyttevekster. Noen har dessuten rester av gamle hager som en viktig del av sine anlegg.

Interessen for historiske hager og gamle hageplanter er økende både fra museenes side og fra publikum. I noen tilfelle arbeider museets ansatte med temaet, i andre tilfelle er historielag, hagelag eller enkeltpersoner engasjert på frivillig basis, med interesse og entusiasme som drivkraft. Forum for hager ligger under det nasjonale nettverket for kulturlandskap.

Det var flere innlegg med tema hager og hageplanter under nettverkets samlinger på Jærmuseet i 2007 og Rosendal i 2008. I 2011 skal nettverket samles ved Agder naturmuseum og botaniske hage som er sentrale i arbeidet med Plantearven og innsamling og dokumentasjon av norske hageplanter. Mari Marstein fungerer som koordinator og kontaktperson. I 2010 har hun utarbeidet en søknad til ABM-utvikling om støtte til forprosjekt for PRIMUS for levende samlinger, det vil si en ny modul av registreringsdatabasen PRIMUS (Programvare i museene).

Forprosjekt

Forprosjektet har som mål å foreslå struktur og utforming av den aktuelle modulen, som skal kunne registrere både ville planter, kulturplanter, hageplanter og dyr i museene. Etter en foreløpig rundspørring er det tretten norske og to svenske museer som støtter søknaden. Forum for hager har foreløpig ikke utarbeidet noen egen handlingsplan, men det bør være en målsetting for 2011 å registrere hvilke museer som ønsker å delta og å komme fram til en handlingsplan basert på de deltakende museenes ønsker og behov.

November 2010 Mari Marstein