Heim

Museet og Covid 19

symbolDen pågåande korona-pandemien gjer at vi framleis har reduserte opningstider her på museet. Vi følgjer myndigheitene sine anbefalingar og håper på betre tider etter kvart. Vi er klare til å opne opp til vanlege opningstider så snart korona-tiltaka endrar seg og tillet det..

Kva skjer?

April på DHS-SF

Koronasituasjonen gjorde 2020 til ein noko annleis sesong med noko endringar i arrangement og opningstid.

Slik vert det og i starten på 2021, men vi planlegg for ein betre sesong, så følg med..

Kafé og butikk

Born og unge på museet

Borna og dyra på museet

Museet er eit eldorado for borna.

I Eventyrskogen møter vi tussar og troll, Bukkane Bruse og Oskeladden.
På museumsgarden er det hest og høner, grisar, kyr og sauer, og ein kan prøva ymse gardsarbeid. Inne er det stor barneutstilling med rom for eigne aktivitetar.

Opningstid og prisar

April på DHS-SF

Sesongopning tysdag 4. mai..

Ope: 10 - 15 tysdag til fredag

Velkommen til museet for ei god oppleving.

Vårt kulturlandskap

Kulturlandskapet på museet

Kven tek vare på kulturlandskapet og kven tek vare på kunnskapen om det? Dette er viktige spørsmål som det ikkje er eit enkelt svar på, anna enn at dette er eit svært viktig tema.

Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete frå museet

Velkommen til museet si YouTube- side.

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder.
Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..

Årbok for Sogn 2020 - Sogndal folkehøgskule 150 år

Helgheimsstova på museet - DHS-SF

Årbok for Sogn 2020 er jubileumsbok for Sogndal folkehøgskule, som fyller 150 år i 2021. Alle artiklane i boka har difor folkehøgskulen som tema.
Rektor Ole Karsten Birkeland opnar boka med si helsing til 150-årsjubileet. Deretter tek Børge Vatlestad oss bakover i skulesoga. Med latinskulen tidleg på 1800-talet og Grundtvig sine idear om folkehøgskulen som bakteppe, gjev han ein interessant analyse av Sogndals folkehøjskole under Jakob Sverdrup si leiing i dei viktige pioneråra frå 1871 til 1878.

Utstillingar

Faste og skiftande utstillingar

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad og utstillingar for born.

Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre. Museet har også ei utstilling av praktgjenstandar frå gamle kyrkjer i Sogn.

Eventyrskogen på museet

Eventyrskogen på museet

I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv..

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Grunna Covid19 og smittefaren vert Sogn Fjordmuseum stengt denne sommaren

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Her finn du oss

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Finn oss på kartet: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Sogn Fjordmuseum