Heim

Gamle juleskikkar i Sogn

Gamle juleskikkar i Sogn

Den eldste julefeiringa vi kjenner til her i landet, er eit julelag på Kvåle i Sogndal i 1244.
Sturlungesoga fortel at Brynjulv Jonsson, mektigaste mannen i Sogn og av dei gjævaste i Norge, bad grannar og frendar til julelag. På Kvåle hadde dei mange hus og ofte mange folk samla til drikkelag.

Kva skjer?

Desember

24. Open felles julaftanfeiring på museet
Museet opnar kl. 17.00, og kvelden var avrunda kl. 21.00.

Kafé og butikk

Museumskafeen

I museumskafeen kan du få forfriskningar, kaffi og noko å bita i.
Vi satsar på heimelaga og kortreist mat, og på bestilling kan vi tilby lunsj og større måltid.

I museumsbutikken finn du: Gammaldagse varer til gammaldagse prisar!

Born og unge på museet

Skuledagar hausten 2018

På museet er det mykje å finne på. Her er dyr, leikeplass, naturløyper, eventyrskog og mange andre spennande ting:

Dyr
På museet har vi dyr som steller kulturlandskapet. Rundt om på uteområdet kan du difor sjå ulike husdyr. Vi har hest, kyr, sauer, griser og høner. Klokka 14.00 måndag til fredag kan du vera med å mata dei.

Leikeplass
Ved leikeplassen rett ved inngangen har vi sandkasse, sklie og klatrestativ. Her kan du også prøva å gå på stylter.

Opningstid og prisar

Vinter på museet

Mai og september: Alle dagar 10.00 - 15.00

Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00

Oktober - april: Måndag-fredag 10.00 - 15.00

Prestegarden frå Vik

Prestegarden frå Vik

Dette vakre embetsmannshuset er bygt på Grov i Vik midt på 1700-talet og var bustad for presten i Vik til 193o.
Det er vel 24 meter langt og har ei grunnflate på nær 188 m2. Huset er tømra i ein etasje med loft, og det har teglsteinstak og utvendig bordkledning.
Gjennom dei vel 16o åra som prestebustad vart huset ombygt fleire gonger.

Utstillingar

Faste og skiftande utstillingar

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad og utstillingar for born.

Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre. Museet har også ei utstilling av praktgjenstandar frå gamle kyrkjer i Sogn.

Skuledagar førjulsvinteren 2018

VELKOMNE PÅ MUSEET, OGSÅ TIL HAUSTEN!

Me har no i vår avvikla mange innhaldsrike skuledagar her på museet, og me er svært glade for at så mange av dykk valde å bruka ein dag (eller fleire) hjå oss! Også no i haust vil det vera fleire skuleopplegg på museet, og me håpar at de også då vil nytta tilboda godt. Her det nye haustprogrammet frå De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.

Eventyrskogen på museet

Eventyrskogen på museet

I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv..

Tenester

Tenestetilbod frå museet

Det er ikkje berre vi menneske som er glade i gamle ting. Skadedyr som mott og møll likar seg godt i både nye og gamle gjenstandar av tre og tekstil. Skadedyr som veggdyr og pelsbiller er også eit veksande problem. Dette er skadedyr som befinn seg i klede, dynetrekk, laken, teppe og liknande. Vårt råd er difor: Ikkje kast dine kjære gamle eignedelar eller arvestykke sjølv om dei er angripne av skadedyr!

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Sogn Fjordmuseum

Sogn Fjordmuseum er ei eiga avdeling av De Heibergske Samlinger. Fjordmuseet ligg ved Kaupanger ferjekai, fem minuttars biltur borte frå museets hovudanlegg. Her har museet samla dei delane av samlingane som har direkte tilknyting til fjorden og livet ved fjorden. Her ligg også Glaværstova, ei gamal skjenkestove frå Glavær i Gulen, med Sogns eldste bar!

Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder. Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..

Her finn du oss

DHS Museum
Finn oss på kartet: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum og Sogn Fjordmuseum