6. samling i nettverket, Jæren 11 - 12 april 2007

Jærmuseet er vertskap for den 6. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for denne samlinga er kystkulturlandskapet, vidare utvikling av felles prosjektarbeid i nettverket, historiske hagar og formidling av kulturlandskap på museum. Deltaking på samlinga er viktig for nettverksbygginga. Uformell kontakt er kjernefunksjonen til eit nettverk, så møt opp og ha det hyggeleg saman !