2. samling i nettverket, Tøyen Hovedgård 3. november 2004

ANDRE SAMLING I NASJONALT MUSEUMSNETTVERK FOR KULTURLANDSKAP
3. november på Tøyen Hovedgård, Botanisk hage, Universitetet i Oslo