Med Plantearven inn i Framtida

Kategori:

Epler, foto Finn Måge

Foto: Finn Måge

Norsk Genresurssenter arrangerer seminaret «Med Plantearven inn i Framtida» i Vitenparken på Ås den 3. september.
Les meir om seminaret på Skog og Landskap si heimesida eller i pdf- filen litt lenger ned på sida.

http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/Med_plantearven_inn_i_framtida

Handlingsplan for kulturlandskap

Kategori:

Handlingsplan for kulturlandskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er i ferd med å revidera handlingsplanen sin. Gjeldande handlingsplan vart laga i 2004 i samband med konstitueringa av nettverket. Det var gjort eit grundig arbeid den gong og grunnprinsippa er det difor jobba mindre med i denne revisjonen. Dvs. at kapitel 1-5 i stor grad er oppdateringar til dagens stoda og tankegang. Det som er lagt størst vekt på er kapitel VI Tiltak 2015-2020. Dette avsnittet er korleis nettverket konkret skal jobba i åra framover. Planen er no ute på høyring med høyringsfrist 1. august 2015.

Rapport om bevaringsverdige storferaser

Genressursutvalget for husdyr vedtok 26. mars 2012 å skriva ein rapport om status og moglege tiltak for å auka tal dyr av dei bevaringsverdige storferasane. Bakgrunnen var oppdaterte tal frå Kuregisteret som viste at populasjonen var lågare enn tidlegare antatt. Rapporten er no ferdig. For meir informasjon viser vi til www.genressurser.no. Rapporten ligg og på nettverket si nettside som vedlegg under Genressurs.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS