Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

5. samling i nettverket, Toten 9 - 10 mai 2006

Mjøsmuseene A/S som blant anna omfattar tidlegare Toten økomuseum, var vertskap for den 5.
samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for denne samlinga var
musea sine framtidige samfunnsoppgåver når det gjeld å ta vare på verdifulle kulturlandskap.
Formidling av kulturlandskap var også tema på samlinga.

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket