Samlingar i nettverket

Nettverket har ei årleg samling der vi vitjar ulike museum i det langstrakte landet vårt

13. samling i nettverket, Lillehammer 25. – 27. augst 2014

Årets samling i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Lillehammer med Maihaugen som vertsmuseum. Vi fekk høve å verta godt kjent med Maihaugen og andre avdelingar i stiftinga Lillehammer museum, men også med byen Lillehammer og kringliggjande landskapet. Programmet var variert, og vi fekk nokre flotte dagar her! Sjå referat frå samlinga....

12. samling i nettverket i Kongsvinger 28. – 30. august 2013

Samling på Abborhøgda

Den årlege samlinga i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Kongsvinger med Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal som vertsmuseum.  Vi fekk høve til å bli kjent med eit spanande og variert kulturlandskap i skogane mot svenske grensa. Programmet var variert, og det var lagt opp til at vi fekk besøke mange ulike lokalitetar.

Sjå rapporten frå samlinga...

Etablering og skjøtsel av slåttemark på museum

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap hadde den 8. april 2013 eit arbeidsmøte på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum med tema "Etablering og skjøtsel av eng på museum".

Oppsummering av arbeidsmøtet er å sjå i vedlegget under:

Sider

Abonner på RSS - Samlingar i nettverket