SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE

Kategori:

Stora Ek Herrgard, foto Wigulf

TO SEMINAR FOR HAGEINTERESSERTE VERT HELDT I MARIESTAD, SVERIGE

No i haust er det to interessante seminar/ konferansar i Sverige. Båe er lagde til Mariestad med omland.

Den 30. september - 2. oktober: Byggnadsvårdens konvent - inneheld fleire ulike program der eit tek føre seg "det grøne mellom husa"

Den 19.-20. oktober: "Bland häckar og gångar - antikvarisk medvetenhet och utvecklande skötsel" - som overskriften tyder tek konferansen føre seg bevaring og skjøtsel av hekkar og gangar.

Innbydingar til seminara finn du som pdf under her: