Video frå Slåttedagen 2018

Årets «Slåttedag på museet» vart ein strålande god sommardag. Mange frivillige var med dei tilsette og fekk slått og hesja alt graset på friluftsmuseet. Trass i den tørre sommaren vart det ein del arbeid for slåttekarane og budeiene. Slåtten vart gjort til friske takter frå trekkspelmusikk..

Her kan du sjå ein liten film frå slåttedagen:

Mange fleire filmar kan du sjå på museet si You Tube side