Tru og overtru

Utstillingar

Faste utstillingar for vaksne og born

Museet har omfattande faste utstillingar: Jordbruk og folketru, handverk og husflid, helg og høgtid, bondekunst og tekstilar, mat og drikke, jakt og fangst, krambu og strandstad, og barneutstillingar.

Litt meir om nokre av utstillingane:

Frå folkedrakt til sognebunad

Mange har eit nært og positivt forhold til sognebunaden. Den er eit festplagg ein ber med stoltheit. Det synleggjer band og nærleik til Sogn og til kommunen der ein bur, har vakse opp eller har slekta si. Sognebunaden har sine særtrekk, både stakkekanten, den vakre skjortesaumen, jentebandet og konehuva er spesielle kjenneteikn for vår bunad. Meir om bunadsutstillinga kan du lese her..

Helg og høgtid

alter frå Hauge kyrkje
Ei anna spesialutstilling ber namnet ”Helg og høgtid”. Den formidlar kunnskap om dei ulike høgtidsdagane våre. Museet har også ei utstilling av praktgjenstandar frå gamle kyrkjer i Sogn. I eit eige strandstadmiljø syner ein rekonstruerte handverkarverkstader, og eit komplett tannlegekontor.

Ei tru med alt

overtru
I det gamle samfunnet var det knytt truer til det meste av arbeid og årstider, og førestellingane om huldra, nøkken og andre overnaturlege vesen var livs levande. Utan dokter og dyrlege måtte folk finna sine eigne lækjeråder. Museet si unike samling av folketru-gjenstandar, ikkje minst knytt til folkemedisin, er med denne utstillinga gjort tilgjengeleg for publikum. Her er reinsande bergkrystallar og lækjande skaknivar, forunderlege spåbein og enkle Olavskrossar, stolen altarvin og mystiske svartebøker. Vi moderne menneske kan vel heller ikkje forklara alt “mellom himmel og jord?”
Eit lite biletalbum frå utstillinga kan du sjå her...

For born og unge

utsnitt frå dokkehus
Utsnitt frå dokkehus i utstillinga

Museet har to spesialutstillingar for born og unge. Den eine heiter "Då oldemor var liti", og syner leiker og barneaktivitetar frå tidleg 1900-tal. Her kan borna også få prøva seg på ymse gamle spel og leiker.
Den andre utstillinga heiter "Unge sogningar 2000", vart laga av born i samband med tusenårsskiftet og syner kva born og unge omga seg med og dreiv med då. Alt i alt gir utstillingane på museet eit breitt bilete av korleis sogningar har levd.