Urdahl-samlinga

Urdahl-samlinga attende til Sogn

Høgsterettsadvokat Per Urdahl (1910-2002) frå Luster samla i si tid på antikvitetar frå Sogn.

Han testamenterte samlinga av gamle gjenstandar frå Sogn til museet, og publikum kan no sjå samlinga av vakre framskåp, kråskåp, kister og ei klokkekasse på museet.