tenester

Audioguide

Her kan du lasta ned museet sin audioguide eller lydguide. Dette er 40 MP3 filer, som knyter seg til 40 punkt - bygningar og anna - i friluftsmuseet. Lagrar du filene på MP3-spelaren eller mobiltelfonen og tek med til museet får du ei flott og informativ oppleving. Du kan også leiga MP3-spelar på museet, eller lasta ned filene frå PC i museet sin resepsjon.

Tenester

Tenestetilbod frå museet

Det er ikkje berre vi menneske som er glade i gamle ting. Skadedyr som mott og møll likar seg godt i både nye og gamle gjenstandar av tre og tekstil. Skadedyr som veggdyr og pelsbiller er også eit veksande problem. Dette er skadedyr som befinn seg i klede, dynetrekk, laken, teppe og liknande. Vårt råd er difor: Ikkje kast dine kjære gamle eignedelar eller arvestykke sjølv om dei er angripne av skadedyr!

Subscribe to RSS - tenester