skuleopplegg

Kommande arrangement:

Skuleopplegg ved Henjasanden

Arrangement vert annonserte etter kvart. Følg med på heimesida og på Facebook.

ÅRSKORT TIL MUSEET

 Med museet sitt årskort får du:

• besøka museet gratis så ofte du vil

• redusert pris på arrangement i museet sin regi

• Årbok for Sogn 2012, fritt tilsendt

• redusert pris på museet sine frysetetenester for å bli kvitt skadedyr.

ÅRSKORT FOR EIN PERSON: KR 250. ÅRSKORT FOR FAMILIE KR 300.

Årskortet kan du tinga her: e-post til museet

Born og unge

Born og unge på museet

Skuleprogram 2017

Mai
03. og 04. - Folketru og folkemedisin. Skuledagar for ungdomsskulen
09. 10. og 11. - Vatn. Skuledagar for grunnskulen og vidaregåande skule
Her kan du lesa meir om skuledagane 2017

Barnehagedagane 2017 - 13, 14 og 15 juni.

Subscribe to RSS - skuleopplegg