skuleopplegg

Kommande arrangement:

Skuleopplegg ved Henjasanden

Arrangement vert annonserte etter kvart. Følg med på heimesida og på Facebook.

ÅRSKORT TIL MUSEET

 Med museet sitt årskort får du:

• besøka museet gratis så ofte du vil

• redusert pris på arrangement i museet sin regi

• Årbok for Sogn 2012, fritt tilsendt

• redusert pris på museet sine frysetetenester for å bli kvitt skadedyr.

ÅRSKORT FOR EIN PERSON: KR 250. ÅRSKORT FOR FAMILIE KR 300.

Årskortet kan du tinga her: e-post til museet

Born og unge

Born og unge på museet

Skuleopplegg våren 2018!

Ved starten av eit nytt år, ser me no fram mot ein vår med mange innhaldsrike skuledagar her på museet. Me håpar mange av dykk vel å bruka ein dag (eller fleire) hjå oss!

De får her det nye vårprogrammet frå De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.

Subscribe to RSS - skuleopplegg