skuleopplegg

Kommande arrangement:

Skuleopplegg ved Henjasanden

Arrangement vert annonserte etter kvart. Følg med på heimesida og på Facebook.

ÅRSKORT TIL MUSEET

 Med museet sitt årskort får du:

• besøka museet gratis så ofte du vil

• redusert pris på arrangement i museet sin regi

• Årbok for Sogn 2012, fritt tilsendt

• redusert pris på museet sine frysetetenester for å bli kvitt skadedyr.

ÅRSKORT FOR EIN PERSON: KR 250. ÅRSKORT FOR FAMILIE KR 300.

Årskortet kan du tinga her: e-post til museet

Born og unge

Born og unge på museet

Skuleprogram hausten og førjulsvinteren 2017

Me har til no i år avvikla mange innhaldsrike skuledagar her på museet, og me er svært glade for at så mange av dykk valde å bruka ein dag (eller fleire) hjå oss!
Også no i haust vil det vera fleire skuleopplegg på museet, og me håpar at de også no vil nytta tilboda godt. Her kan de lesa meir om haust- og førjulsprogrammet på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum:

Subscribe to RSS - skuleopplegg