museum

Årbok for Sogn

Årbok for sogn, register frå 1910 og fram til no

TIDSSKRIFT UTGITT AV HISTORIELAGET FOR SOGN / ÅRBOK FOR SOGN
REGISTER 1910-2020

1910. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn No. 1:

Tang, Per: Sogninger faldne i kampen ved Alvøen 16. mai 1808.
Brochmann, Johs.: Provst Ivar Legangers skildring av Sogn.
Laberg, Jon: Familien Lemvig i Sogn.
Refsdal, Anfin: Det gamle skulehus i Vik.
Sande, Olav: Hjaa Tomas Eiriksson Svalheim. Ein av deim, som laag ute.
Rasch, A.W.: Et bidrag til Lærdals prestehistorie.
Tang, Per: Sogningernes sidste ledningsfærd.
Birknes, Karl L.G.: Gulatingstedet i Eivindvik.

Gert Falch Heibergs museum

Heiberg i tunet på gamlemuseet

FRÅ MUSEUMSSOGA

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum har fått namnet sitt etter grunnleggjaren, Gert Falch Heiberg (1871-1944). Han var godseigar i Amla i Kaupanger og dessutan ein pasjonert samlar, og i åra rundt 1900 tok han til å samla bondeantikvitetar frå Sogn og reiskapar frå heile Noreg. Denne innsamlinga skulle visa seg å bli både starten på eit samlarlivsverk og eit folkemuseum i Sogn.

The old house from Kvitevoll

The old house from Kvitevoll

The Sheriff's house

The "lensmann" (sheriff) was the chief law officer at district/parish level, holding many responsibilities, ranging from supervising the roads to collecting debt, in addition to being chief of police. His income derived mainly from stamp duties and commissions. The sheriff was a prominent member of the community, ranking after the rector (a Civil Service position in Norway). Socially, he belonged to the upper classes, but could not afford to live the lavish life of a magistrate or curate.

Sogn Fjord Museum

Sogn Fjord Museum at Kaupanger

Sogn Fjordmuseum is a special branch of the Heiberg Collection, situated by the fjord, about 5 km from the museum’s main site.

This is a modern museum, opened in 1989. At a time without roads the fjord was the artery of transport and at all seasons people used the fjord for transport of goods and passengers and for fishing.

Sogn Fjordmuseum presents you with exhibits from this past:

Årbok for Sogn 2012

Årbok for Sogn 2012

Til lesarane

Korleis kledde kvinnene i Sogn seg på 1970-talet, og karane på 1800-talet? Dette er noko av det vi får svar på i fleire artiklar om klede og tekstilar i denne utgåva av Årbok for Sogn.

Den eine av desse artiklane handlar om arbeidet med å rekonstruere ein mannsbunad for Sogn. Forfattaren av artikkelen, Inger Øyre, utførte dette arbeidet i lag med Gunvor Urheim i første halvdelen av 1980-talet. Artikkelen gir ein god dokumentasjon av denne prosessen fram til materialet vart lagt fram til godkjenning hjå Landsnemnda for bunadsspørsmål i 1985.

The Leitehouse from 1960's

The Leitehouse from 1960's

This brown-painted house was built in the 1960s at Leite in the centre of Sogndal. Furnished with “modern” fridge and freezer, teak tables and TV set, the house provides a correct picture of the innovations in the 1960s.

In addition to two other houses located nearby, the Leite house will provide us with a good impression of the living conditions of the second half of the 20th century.

Take a look at some pictures from the house here...

Leitehuset frå 1960-åra

Leitehuset på DHS-Sogn Folkemuseum

Har du sansen for 60-talet og vil oppleva glimt frå denne tida, er Leitehuset noko for deg.

Huset er teikna av arkitekt Per Lingaas og vart bygt i bustadfeltet Leite i Sogndal i 1964. Det er 76 m2, bygt i éin etasje med brunbeisa panel og såkalla husmorvindauge. Det er innreidd som ein tidsriktig heim med «moderne» kjøken med oppvaskbenk av stål, varmt og kaldt vatn, elektrisk komfyr og kjøleskåp. Stovemøblane er av teak, og fjernsynsapparatet er det naturlege midtpunktet. Klede, anna innbu og utstyr avspeglar også tida.

Årbok for Sogn 2011

Årbok for Sogn 2011

Til lesarane

I samband med at museet opna ei ny utstilling i mars dette året, Ei tru med alt, arrangerte vi eit nasjonalt seminar med tittelen Det er meir mellom himmel og jord. Føredragshaldarane, som er av dei fremste i landet på sine felt, «trollbatt» deltakarane med interessante foredrag om folketru og folkemedisin, vernemagi og klarsyn, dekor og symbolbruk. Vi har fått nokre av dei til å formidle foredraga sine gjennom artiklar i årboka.
 

Sider

Subscribe to RSS - museum