museum

THE MUSEUM FROM 1945 to 1984

Sogn Fjord Museum

BRIEF HISTORY OF THE MUSEUM 1945 to 1984

Svein Vold, Heiberg’s assistant, took over as museum director in 1945 and ran the museum until 1980. Vold quickly realized that there was no room for growth and development for the museum at Amla, and he launched the visionary idea of moving the museum to a new location. In the 1970s the first buildings were moved to its present location at Vestreim. In 1981 the museum with its new main exhibition building was opened for the public. It was officially opened by king Olav V in 1984.

Gjert Falch Heiberg's Museum

The old museum

BRIEF HISTORY OF THE MUSEUM

The Heiberg Collections – Sogn Folk Museum is named after its founder, Gert Falch Heiberg (1871-1944). He was a landowner at Amla in Kaupanger as well as an ardent collector. Around 1900 he started to collect rural antiques from Sogn and farm implements from all over Norway.
This collection proved to be the start of a life’s work of collections and a folk museum in Sogn.

This took place at the same time as Hans Aall founded the Norwegian Folk Museum at Bygdøy near Oslo and Anders Sandvig founded the Sandvig Collections at Maihaugen in Lillehammer.

Museet i Svein Vold si tid

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Etter G. F. Heiberg si tid vart det Svein Vold, som hadde vore Heiberg sin assistent, som skulle koma til å styra museet i ein mannsalder, frå 1945 til 1980.

Vold innsåg etter kvart at det ikkje var rom for vokster og utvikling for museet i Amla, og han lanserte derfor den visjonære tanken om at museet måtte flyttast.

Planlegginga av eit nytt museumsområde på Vestreim tok til i 1960-åra, og i 1970-åra vart dei fyrste husa flytte. I 1981 vart museumsanlegget på Vestreim med ny hovudbygning opna for publikum.
Kong Olav V stod for den offisielle opninga i 1984.

Årbok for Sogn 2013

Årbok for Sogn 2013

Velkomne til årboka!

Årbok for Sogn 2013 er inspirert av jubilea vi har feira dette året: 100 år med allmenn stemmerett for kvinner, 250 år i eige fylke og 200 år sidan nynorskens far vart fødd – det er milesteinar som markerer viktige hendingar for oss og samfunnet vårt. Dei fleste artiklane i årboka er på ein eller annan måte knytte til desse emna.

Årbok for Sogn

Årbok for sogn, register frå 1910 og fram til no

TIDSSKRIFT UTGITT AV HISTORIELAGET FOR SOGN / ÅRBOK FOR SOGN
REGISTER 1910-2017

1910. Tidsskrift utgit av Historielaget for Sogn No. 1:

Tang, Per: Sogninger faldne i kampen ved Alvøen 16. mai 1808.
Brochmann, Johs.: Provst Ivar Legangers skildring av Sogn.
Laberg, Jon: Familien Lemvig i Sogn.
Refsdal, Anfin: Det gamle skulehus i Vik.
Sande, Olav: Hjaa Tomas Eiriksson Svalheim. Ein av deim, som laag ute.
Rasch, A.W.: Et bidrag til Lærdals prestehistorie.
Tang, Per: Sogningernes sidste ledningsfærd.
Birknes, Karl L.G.: Gulatingstedet i Eivindvik.

Gert Falch Heibergs museum

Heiberg i tunet på gamlemuseet

FRÅ MUSEUMSSOGA

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum har fått namnet sitt etter grunnleggjaren, Gert Falch Heiberg (1871-1944). Han var godseigar i Amla i Kaupanger og dessutan ein pasjonert samlar, og i åra rundt 1900 tok han til å samla bondeantikvitetar frå Sogn og reiskapar frå heile Noreg. Denne innsamlinga skulle visa seg å bli både starten på eit samlarlivsverk og eit folkemuseum i Sogn.

The old house from Kvitevoll

The old house from Kvitevoll

The Sheriff's house

The "lensmann" (sheriff) was the chief law officer at district/parish level, holding many responsibilities, ranging from supervising the roads to collecting debt, in addition to being chief of police. His income derived mainly from stamp duties and commissions. The sheriff was a prominent member of the community, ranking after the rector (a Civil Service position in Norway). Socially, he belonged to the upper classes, but could not afford to live the lavish life of a magistrate or curate.

Sogn Fjord Museum

Sogn Fjord Museum at Kaupanger

Sogn Fjordmuseum is a special branch of the Heiberg Collection, situated by the fjord, about 5 km from the museum’s main site.

This is a modern museum, opened in 1989. At a time without roads the fjord was the artery of transport and at all seasons people used the fjord for transport of goods and passengers and for fishing.

Sogn Fjordmuseum presents you with exhibits from this past:

Årbok for Sogn 2012

Årbok for Sogn 2012

Til lesarane

Korleis kledde kvinnene i Sogn seg på 1970-talet, og karane på 1800-talet? Dette er noko av det vi får svar på i fleire artiklar om klede og tekstilar i denne utgåva av Årbok for Sogn.

Den eine av desse artiklane handlar om arbeidet med å rekonstruere ein mannsbunad for Sogn. Forfattaren av artikkelen, Inger Øyre, utførte dette arbeidet i lag med Gunvor Urheim i første halvdelen av 1980-talet. Artikkelen gir ein god dokumentasjon av denne prosessen fram til materialet vart lagt fram til godkjenning hjå Landsnemnda for bunadsspørsmål i 1985.

The Leitehouse from 1960's

The Leitehouse from 1960's

This brown-painted house was built in the 1960s at Leite in the centre of Sogndal. Furnished with “modern” fridge and freezer, teak tables and TV set, the house provides a correct picture of the innovations in the 1960s.

In addition to two other houses located nearby, the Leite house will provide us with a good impression of the living conditions of the second half of the 20th century.

Take a look at some pictures from the house here...

Sider

Subscribe to RSS - museum