museum

The open air museum

The open air museum

The main facility of the Heiberg Collections – Sogn Folk Museum covers an area of about 52 acres at Vestreim in the municipality of Sogndal. The main building designed by the architects Peter Helland Hansen and Sverre Lie contains exhibits, storage rooms, offices, library, café and shop.

The Melheim house

The Melheim house

The Melheim house was built in the winter of 1939-1940 on the farm Melheim at Indre Hafslo in Luster. It is a so-called central chimney house. It was built with one-and-a-half storeys on a cellar with a stone foundation wall. With pipes leading into the central chimney, the house was heated by means of wood stoves in all the rooms.

The building is a mixture of the Swiss and the Art Nouveau styles.
The interior decoration is based on statistical information how an average family in Sogn lived around 1940.

Stella

Stella

Modern dwelling

The house "Stella" represent our own time. The idea is to preserve a typical home of the late 20th. century for generations to come.
Normal practice at museums is to collect whole houses, furniture and other implements after they have gone out of use or become antiques. Here, a different approach has been chosen.
The museum have found an actual home in Sogn, which has been cataloged in every detail. The exhibit consist of similar objects, but most are bought new from local shops.

Rundtur på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

I museets store hovudbygning finn ein utstillingar knytt til jordbruk, handverk, tekstilar og klede, mat og drikke, og ei utstilling knytt til høgtidsdagane våre. Ein kan sjå gamle handverkarverkstader, gå på besøk til det gamle tannlegekontoret eller kika inn i den gamle krambua.

I denne filmen kan du bli med på ein liten rundtur som kanskje freistar til eit besøk. Du er hjarteleg velkommen..

Vetastova

Vetastova på DHS-Sogn Folkemuseum

Denne lafta stova frå Lærdal er heilt spesiell. Det er ei lita vaktstove som opphavleg stod på fjellet Vetanosi mellom Lærdalsøyri og Fodnes, vel 11oo meter over havet.

Skattejakt på museet

Lækjarutstyr for øyre og nase

Frå "Årbok for Sogn" 2010

Digitalisering av gjenstandar i Primus….høyres ikkje det spennande ut?
Kanskje ikkje så mange som veit korleis dette går føre seg, og kanskje det ikkje høyrest særleg spennande ut heller, men det kan eg lova deg at det er.

THE MUSEUM FROM 1945 to 1984

Sogn Fjord Museum

BRIEF HISTORY OF THE MUSEUM 1945 to 1984

Svein Vold, Heiberg’s assistant, took over as museum director in 1945 and ran the museum until 1980. Vold quickly realized that there was no room for growth and development for the museum at Amla, and he launched the visionary idea of moving the museum to a new location. In the 1970s the first buildings were moved to its present location at Vestreim. In 1981 the museum with its new main exhibition building was opened for the public. It was officially opened by king Olav V in 1984.

Gjert Falch Heiberg's Museum

The old museum

BRIEF HISTORY OF THE MUSEUM

The Heiberg Collections – Sogn Folk Museum is named after its founder, Gert Falch Heiberg (1871-1944). He was a landowner at Amla in Kaupanger as well as an ardent collector. Around 1900 he started to collect rural antiques from Sogn and farm implements from all over Norway.
This collection proved to be the start of a life’s work of collections and a folk museum in Sogn.

This took place at the same time as Hans Aall founded the Norwegian Folk Museum at Bygdøy near Oslo and Anders Sandvig founded the Sandvig Collections at Maihaugen in Lillehammer.

Museet i Svein Vold si tid

Sogn Fjordmuseum i Kaupanger

Etter G. F. Heiberg si tid vart det Svein Vold, som hadde vore Heiberg sin assistent, som skulle koma til å styra museet i ein mannsalder, frå 1945 til 1980.

Vold innsåg etter kvart at det ikkje var rom for vokster og utvikling for museet i Amla, og han lanserte derfor den visjonære tanken om at museet måtte flyttast.

Planlegginga av eit nytt museumsområde på Vestreim tok til i 1960-åra, og i 1970-åra vart dei fyrste husa flytte. I 1981 vart museumsanlegget på Vestreim med ny hovudbygning opna for publikum.
Kong Olav V stod for den offisielle opninga i 1984.

Årbok for Sogn 2013

Årbok for Sogn 2013

Velkomne til årboka!

Årbok for Sogn 2013 er inspirert av jubilea vi har feira dette året: 100 år med allmenn stemmerett for kvinner, 250 år i eige fylke og 200 år sidan nynorskens far vart fødd – det er milesteinar som markerer viktige hendingar for oss og samfunnet vårt. Dei fleste artiklane i årboka er på ein eller annan måte knytte til desse emna.

Sider

Subscribe to RSS - museum