melheimshuset

Melheimshuset

Melheimshuset vart bygt vinteren 1939-40 på garden Melheim på Indre Hafslo i Luster kommune. Det er eit såkalla midtpipehus på om lag 60 m2, bygt i halvannan etasje med ark, på ein kjellar i gråsteinsmur.
Med røyr inn til skorsteinspipa i midten vart huset oppvarma av ein vedomn i kvart rom.
Huset er lafta, med liggjande bordkledning utanpå, og det har ein blandingsstil med trekk frå både sveitser- og jugendstilen.

Huset var opphavleg bygt som kårhus, men vart aldri brukt som det. På museet er det innreidd slik vi kan tenkja oss at ein ung lærarfamilie budde i tida rundt 1940.

Subscribe to RSS - melheimshuset