gjenstandssamling

Skattejakt på museet

Lækjarutstyr for øyre og nase

Frå "Årbok for Sogn" 2010

Digitalisering av gjenstandar i Primus….høyres ikkje det spennande ut?
Kanskje ikkje så mange som veit korleis dette går føre seg, og kanskje det ikkje høyrest særleg spennande ut heller, men det kan eg lova deg at det er.

Subscribe to RSS - gjenstandssamling