Kvammeloftet

tag for Kvammeloftet

Hogging av tømmer til Kvammeloftet

Prosjektet vårt på Kvammeloftet går sakte men sikkert framover.

Me har fått analysert prøver frå Kvammeloftet som viser at huset sannsynligvis er bygd omkring 1590. Handverkarane har vore fleire tura på skogen for å finna høveleg material til prosjektet.

Først hadde me ein dag kor me fann fram emnet til einerkroker og torvhaldskroker, som brukast nedst på taket for å hindre at torvtaket sklir ned.

torvaldskrokar 1

På bilete over ser vi korleis ein finn slike krokar..

Restaurering av Kvammeloftet

Restaurering av Kvammeloftet

Museumsnettverk for tradisjonshandverk fekk i 2018 forskingsmidlar frå Kulturrådet. Målet er å visa handverkets kunnskapspotensiale i tolking av gamle bygningar. DHS-SF søkte på vegne av MiSF, og vart valt ut som eitt av åtte delprosjekt. Vårt prosjekt er knytt til restaurering av Kvammeloftet. Prosjektet skal gå over to år og skal munna ut i ein fagfellevurdert artikkel.
Det er eit samarbeid mellom handverkarar og antikvar/konservator, på handverkarane sine premissar.

Subscribe to RSS - Kvammeloftet