Jordbruksutstilling

Jordbruksutstillinga

Jordbruksutstillinga på museet

VÅRT DAGLEGE BRØD

Gjev oss i dag vårt daglege brød, heiter det i Fadervåret, og forfedrane og formødrene våre måtte bruka det meste av tid og krefter nettopp på å skaffa mat til seg og sine. Frå dei eldste tider sikra forfedrane våre levebrødet gjennom jakt og sanking, fangst og fiske. I yngre steinalder, 3-4000 år f. Kr., byrja dei i tillegg å dyrka jorda, og då vart folk fastbuande, bùandi, som er det gammalnorske ordet for bonde. Jorda gav livsgrunnlag for folk og fe, og jordbruket vart kalla Modernæringa.

Subscribe to RSS - Jordbruksutstilling