friluftsmuseet

Museet 50 år i 1959

Eit uttrekk frå "Historielaget for Sogn" si årbok frå 1959, utgjeve i samband med 50 års jubileet for museet.

Det er ikke på sin plass her å følge arbeidet i detalj fra år til år og dokumentere innsatsen med statistiske opplysninger om tiltak og tilvekst. Slike finnes i de trykte beretningene i tidsskriftet og er således tilgjengelig for enhver som har interesse av dem. La oss heller prøve å se museumsarbeidet i perspektiv og framheve hovedlinjene i den frodige veksten og streife slike tiltak som ble av varig betydning for utviklingen.

Prestegardshagen

Prestegardshagen

Dei gamle prestegardshagane var mønsterhagar som vart viktige for utviklinga av hagekulturen her i landet. Så langt råd er, skal hagen rundt Vik prestegard vera ein rekonstruksjon av prestegardshagen i Vik.

Mange prestegardar fungerte som førebilde for andre i bygda. Mange nye planter som kom til bygda, kom først til prestegarden, og kunne så spreiast derfrå. Prestegardshagen på museet er under oppbygging og skal visa ein hage frå tidleg 1850-tal. I ein etablerings-fase har vi gjerda inn nyplanta tre slik at ikkje hjorten skal øydeleggja dei.

Skogbruk

Skogbruk

Her på Kaupangerhalvøya finn vi nokre av dei mest drivverdige skogane på Vestlandet. Verkeleg stordrift av skogen kom med vassaga. Oppgangssaga vert teken i bruk her i området sist på 1500-talet.

Beite

Beite

Beite kan ha ulik utsjånad. Nokre er opne, andre har tre og busker. Hagemark vert ofte dominert av ein type tre/busk. Her på museet ser du bjørkehage, og vi prøver å få til ein einerhage. Tidlegare var og skogen viktig beiteressurs. Beiteskogen har ofte redusert busksjikt.

Beitemønster til dyr

Dyra har ulik måte å beita på, og gjev ulikt preg på naturen.

Hes og kornstaur

På Vestlandet regnar det mykje om sommaren. For å få høyet tørt, vert det hengt på hes før ein tek det inn i løa. Dei eldste hesjene er troheser som ein batt opp med bjørkevidjer. Det står fleire slike heser på friluftsmuseet. Dei står oppe heile året. Tradisjonen å bruka troheser har enkelte stadar i fylket vore brukt langt inn på 1900-talet, om enn i alt mindre skala. Nokre stadar har ein prøvd snøre, og på 1900-talet har ståltrå vore det desidert vanlegaste.

Kornstaur

Kornstakk

Lauving og lauvrauk

Økologisk bærekraft i praksis?

Økologi

Det er ein naturleg balanse mellom ei trekrone og rotsystemet. Når trekrona vert lauva, vert noko av rotsystemet tilbakedanna. Næring som er lagra i dette rotsystemet, går attende til jorda. På denne måten vert jorda gjødsla, samtidig som meir lys slepp til.
Forsøk viser at gras- og urteproduksjon aukar kraftig etter at trea er styva.

Fôr

Sider

Subscribe to RSS - friluftsmuseet