DHS-SF

Søndagsope museum

Museet har søndagsope:

1. november, som er Allehelgensdag.

Halloween 2020

6. desember, som er første søndag i advendt.

advendt 2020