Søk i bokbasen til museet

Søk i bokbasen

Museet vårt har eit stort bibliotek, med om lag 50.000 band, m.a. mykje lokalhistorisk og slektshistorisk litteratur, og med ei lang rekke "klassiske" norske tidsskrift. Katalogen til delar av boksamlinga ligg på Internett, som ein del av Bokbasen i Sogndal.