Skuledagar

Skuletilbod

Museet tilbyr undervisningsopplegg frå barnehage til høgskulenivå.

For skular i desember:

8. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

9. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

10. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

15. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

16. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

17. des. Jul, tru og tradisjon. Skuledag for grunnskulen og vidaregåande skule. Påmelding

PÅMELDING seinast ei veke på førehand til:

Anna Jorunn Avdem, tlf. 47 45 27 96 anna.jorunn.avdem@misf.museum.no

Alle pedagogiske opplegg til skular og barnehagar er gratis.