GDPR for misf

Personvernerklæring

I samband med dei nye personvernreglane som er vedtatt av EU, som gjeld for alle verksemder, så er det krav om å ha informasjon på nettstadane om korleis vi handterer personopplysningar i samband med bruk av sidene.

Her finn du ein oversikt over korleis Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane handterer sine personopplysningar i samband med bruk av nettstadene våre.

Personvernerklæring