Opningstid og prisar

Opningstid og prisar

Eitt av dei eldste og største folkemusea i Noreg. Utstillingar om jordbruk, handverk og bondekunst, klede og tekstilar, kyrkje og folketru, barndom m.m. Friluftsmuseum med meir enn 30 hus frå mellomalderen til i dag. Museumsgard med dyr. Aktivitetar, omvising og audioguide. Kafé med heimelaga mat. Museumsbutikk.

Mai: Alle dagar 10.00 - 15.00. Stengt 1. og 17. mai
Juni, juli, august: Alle dagar 10.00 - 17.00
September: Alle dagar 10.00 - 15.00
Oktober - april: Måndag-fredag 10.00 - 15.00.

BILLETTPRISAR

Friluftsmuseet startar sommarsesongen 4. mai

  • Vaksne kr. 80,-
  • Honnør/studentar kr. 70,-
  • Born 7-18 år kr. 30,-
  • Familie kr 170,-
  • Grupper kr. 70,-

Gratis inngang for skuleklassar og barnehagegrupper

Årskort kr. 300,-
Årskort familie kr. 350,-

Med årskort til museet får du Årbok for Sogn fritt tilsendt, gratis inngang på dei fleste arrangement og 50% rabatt på nedfrysing av gjenstandar mot utøy.
Årskortet kan du tinga her: e-post til museet

Museumspass for musea i "Musea i Sogn og Fjordane".

Følg oss på Facebook...

Bilete frå museet finn du på:

Flickr...
og
Instagram... (#sognfolkemuseum)

Museet på YouTube.. Her finn du ymse filmar frå museet og museumslivet..

SOGN FJORDMUSEUM

Det er gratis inngang på Fjordmuseet..

Sogn Fjordmuseum ligg ved Kaupanger ferjekai. Tlf. 47 45 29 33 / 57 67 82 06

Opningstider Sogn Fjordmuseum: Juni, juli, august alle dagar kl. 10 – 16

• Eineståande samling av båtar frå Sogn
• Båtbyggjarverkstad og reiskap for båtbygging
• Fiskereiskap og anna utstyr knytt til den gamle fjordkulturen