Jordbruksutstillinga på DHS-SF

Omtale frå magasinet Kilden

Henta frå KILDEN:

Bjørn Sverre Hol Haugen, førstekonservator ved Anno museum har undersøkt hvordan det står til med kjønnsperspektivet i norske museer, og hvordan dette gjenspeiles i museenes samlinger, planer og egenforståelse. Kartleggingen er en del av Kvinnemuseet og Anno museum sitt prosjekt «Nå begynner a’ med det der igjen». Prosjektet skal fremme kvinner i museet og har fått midler av Kulturrådet.
– En slik kartlegging blir aldri helt fullstendig, men vi ønsket å gå bredt ut og dekke både museenes samlingspraksis og formidling, sier Haugen.
– Vi ønsket at museene selv skulle komme til orde.

Slik byrjar artikkelen til Susanne Dietrichson som ho har kalla: "Norske museer er ikke opptatt av kjønn"

Den nye jordbruksutstillinga på vårt museum har fått svært god omtale i denne kartlegginga. Heile artikkelen kan du lesa på heimesida til KILDEN. Den finn du her