Trollskog

Naturleikløypa

Naturleikløypa inneheld 14 ulike plakatar og utstillingar med informasjon om korleis du kan bruke naturen til leik. Dette kan vere bruk av tre og planter, gamle spel, fantasi og eventyr.

På vedlegga her kan du sjå nokre eksempel på kva du finn i Naturleikløypa.