Midtre Sogn-tunet på DHS-SF

Midtre Sogn-tunet

I Midtre Sogn- tunet finn vi hus frå ulike bygder idet som frå gamalt av vart kalla Midtre Sogn. Her er stovehus (såkalla røykstover) frå Underdal og frå Stavedal i Vik, stabbur og sengebu frå Arnafjord i Vik, stabbur frå Lavik og samanbygt røykstove og eldhus frå Feios.
Hus for dyri har vi ikkje i dette tunet. Fleire av husi her i Midtre Sogn-tunet er frå slutten av 1500-talet og er mellom dei aller eldste husi vi har på museet..

4 - Midtre Sogn-tunet:

Midtre sogn tunet kart

5 - Underdalsstova:

Underdalsstova

6 - Otterskredstabburet:

Otterskredstabburet

7 - Stavedalsstova:

Stavedalsstova

10 - Geithusbui:

Geithusbui

Andre hus i tunet:

9 - Bergheimstova:

8 - Råstabburet: