Mannsfigur i Sognadrakt

Mann i bunad

Sitat frå Heiberg sitt arkiv:

1 utskåret mannsfigur i Sognedrakt

«Mannsfigur av tre, 34,4 cm høi. Figuren er skåret av Christen Christensen Grinde (eller Fjærestad) fra Balestrand, den samme mann som har laget planetariet nr. 13111. Han levet i siste halvdel av 1700 tallet.
Figuren skal forestille han selv i helgedagsklær og forestiller mannsbunaden i Mitre-Sogn omkring 1800 årsskiftet. Klededragten er rød sidtrøie, som ikke når sammen fremme, trøien er avrundet ned på fremstykket og står ut bak ("stegla" ut). Knapperne er 8 på hvert fremstykke og står 2 og 2, det er malt 3 knapper der lommen skulde være. Trøyen har høy sort halskrave. Vesten er grøn og er dobbeltknappet med 16 knapper på hver side. Sokkebandsdusker henger ned ved kneet og har figuren "brunmengjete" sokker og sorte sko.
Figuren omtales og beskrives i "Norske Bygder" b IV - Sogn side 169, og finnes sammesteds side 173 en illustrasjon av den. I den ene hånd holder figuren en lang stav med kulerund knop øverst. Denne skal være arbeidet senere, idet den oprinnelige stav kom bort».

Den utskorne figuren vart i 1940 gjeven som ei gåve til museet av Helge O. Sjøthun, Balestrand