Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete

Velkommen til museet si YouTube- side.

Her finn du eit utval av filmar laga av, og for museet. Filmane er ei variert samling som viser gamalt handverk på ymse områder. Vi håper du vil ha glede av å sjå, høyra og kanskje læra litt om korleis ting var gjort i «Gamle dagar»..

Intervju med grunnleggaren av museet Gert Falch Heiberg

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum har fått namnet sitt etter grunnleggjaren, Gert Falch Heiberg (1871-1944). Han var godseigar i Amla i Kaupanger og dessutan ein pasjonert samlar, og i åra rundt 1900 tok han til å samla bondeantikvitetar frå Sogn og reiskapar frå heile Noreg. Denne innsamlinga skulle visa seg å bli både starten på eit samlarlivsverk og eit folkemuseum i Sogn.

I eit intervju frå 1938 fortel Heiberg om korleis samlinga vart til. Intervjuar var Theodor Bernhoft Osa frå NRK. Intervju med Heiberg

Bli med på ein rundtur på museet:

Videoen tek deg med på ein tur både inne i utstillingane og ute på friluftsmuseet..Rundtur på museet

Kulturlandskapet på museet

Sjå eit fotoalbum frå kulturlandskapet på friluftsmuseet Kulturlandskapet

Slåttedagen

Her kan du sjå ein liten film frå Slåttedag på museet 2018

Bygging av Sognafæring.

Her kan du sjå korleis dei bygde desse vidgjetne båtane før i tida...Sognafæringen

Ølbrygging på Aurlandsvis.

På denne filmen kan ein sjå korleis ein brygga øl i Aurland før i tida... Brygging av øl

Hellebrot i Dalsdalen

I Dalsdalen i Luster har det vore hellebrot i mange år. Dei driv ikkje hellebrot der lenger no, men på denne filmen kan ein sjå korleis dei gjorde det den gong det var drift der

Filmen om hellebrot i Dalsdalen kan du sjå her

Smia og hesten på museet

På museet har vi ei flott smie og ein flott smed. På denne filmen kan du sjå korleis smeden lagar ein spikar. Filmen syner og skoing av hesten vår og ein liten rundtur med unge besøkande til museet. Smie og hest på museet

Vognhjulet

Gamalt reiskap som framleis vert nytta her på museet, lyt av og til reparerast. I denne vesle filmen kan du sjå korleis eit gamalt vognhjul vert reparert og påsett ein jarnring Vognhjulet

Beistafritt Lauvrauk

Å sette opp lauvrauk er ein gamal tradisjon som bøndene brukte for å samle vinterfôr. Denne tradisjonen går mange hundre år attende i tida. Det vi kan sjå her på denne filmen er berre ein av metodane dei brukte for å tørke og lagra lauvet til vinteren. Det beste var å lagra det under tak slik som i ei løe eller i ein heller. Men slike muligheiter var det ikkje alltid. Den lauvrike og mest verdifulle enden av kjervet er lagt inn mot midten av rauket. Kjerva vart lagde lagvis og det var viktig å legge dei slik at vatnet ikkje trengte inn til lauvet inne i rauket. Lauvet vart henta heim i løpet av hausten og vinteren.

Filmen er laga av «Kjerv Production» på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum i 2014. Film og foto av Leif Hauge frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Medverkande er museumsbonden Kjell Krogstad, og kunnskapsrik tradisjonsberar Kjell Magne Hillestad.

Filmen ligg no på YouTube og du kan sjå den her