Lyd og levande bilete

Lyd og levande bilete

Bli med på ein rundtur på museet:

Videoen tek deg med på ein tur både inne i utstillingane og ute på friluftsmuseet..Rundtur på museet

Bygging av Sognafæring.

Her kan du sjå korleis dei bygde desse vidgjetne båtane før i tida...Sognafæringen

Ølbrygging på Aurlandsvis.

På denne filmen kan ein sjå korleis ein brygga øl i Aurland før i tida... Brygging av øl

Hellebrot i Dalsdalen

I Dalsdalen i Luster har det vore hellebrot i mange år. Dei driv ikkje hellebrot der lenger no, men på denne filmen kan ein sjå korleis dei gjorde det den gong det var drift der

Filmen om hellebrot i Dalsdalen kan du sjå her

Smia og hesten på museet

På museet har vi ei flott smie og ein flott smed. På denne filmen kan du sjå korleis smeden lagar ein spikar. Filmen syner og skoing av hesten vår og ein liten rundtur med unge besøkande til museet. Smie og hest på museet