Kva skjer?

Desember

5. Førjulskveld på museet
10. Førjulskveld på museet
24. Open felles julaftanfeiring på museet. Den Norske Kyrkja arrangerer open julaftanfeiring i samarbeid med De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum. Museet opnar kl. 17.00, og kvelden var avrunda kl. 21.00.

Påmelding til arrangementet til kyrkjekontoret på tlf. 57 67 99 85, eller på e-post til diakon@sogndal-kyrkja.no

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.