Det skjer på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet hausten 2017

September

27. Steinar Velle: Tusen år i Sogn. Bokslepp..

Skuledagar haust og vinter 2017 kan du lesa meir om her

Oktober

25 - Kva gjorde reformasjonen med kyrkja i Sogn? Føredrag ved prost Kjetil Netland. (Går ut grunna sjukdom)
31 - Reformasjonsjubileet 2017: Kyrkjekunsten frå Sogn på Bergen Museum. Etter føredraget: Aftensong i kyrkjeutstillinga, ved prost Kjetil Netland.

Desse to arrangementa er eit samarbeid mellom kyrkja i Sogn og museet...