Det skjer på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet i 2017

Mai
02. Sesongopning
20. Hagedagen. Samarbeid med Sogndal hagelag og andre

Juni
13, 14 og 15 - Barnehagedagane
14. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
18. Friluftsgudsteneste. Samarbeid med kyrkja i Sogndal og Leikanger
21. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
28. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

Juli
05. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
12. Slåttedagen
12. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
19. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
26. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

August
02. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
09. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag
16. Museumsonsdag med folk i husa og kortreist middag

September
03. Familiedagen

Skuledagar i mai og juni

03. og 04. mai - Folketru og folkemedisin. Skuledagar for ungdomsskulen
09. 10. og 11. mai - Vatn. Skuledagar for grunnskulen og vidaregåande skule
30. og 31. mai - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget.

01. Juni - Eventyr, leik og dyr. Skuledagar for småskulen og mellomsteget

Oktober

25 - Kva gjorde reformasjonen med kyrkja i Sogn? Føredrag ved prost Kjetil Netland.
31 - Reformasjonsjubileet 2017: Kyrkjekunsten frå Sogn på Bergen Museum. Errer føredraget: Aftensong i kyrkjeutstillinga, ved prost Kjetil Netland.

Desse to arrangementa er eit samarbeid mellom kyrkja i Sogn og museet...