April på DHS-SF

Kva skjer?

2021

Koronasituasjonen gjorde 2020 til ein noko annleis sesong med endringar i arrangement og opningstid. Slik vert det og i starten på 2021, men følg med på heimesida og Facebook og kom til museet for ei god oppleving her hjå oss.

Velkommen til oss..

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.