Hauststemning på museet

Kva skjer?

Det skjer på museet hausten 2018

Oktober

10. 11. og 12. Haustferieaktivitetar for born..

November

09. Kva er DINE fotavtrykk i klimarekneskapen?

Desember

Førjulskveldane i år vert 5. og 10. desember

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.