Vik prestegard på DHS-SF

Kva skjer?

2019

Det vert mange spennande arrangement og andre hendingar på museet også i 2019.

Mars

19. og 21. - KURS I MØBELTAPETSERING PÅ MUSEET. Les om det her
20 - Mellom bakkar og berg - Allsangkveld med Sogndal trekkspelklubb - sjå meir her
25 - Beskjæringskurs på museet les meir

April

07 - Museumssøndag for heile familien - Snart påske! Ope frå kl. 11 - 16.
24 - Historieforteljing i fortid, notid og framtid - i samarbeid med Hifo
29 - Senioruniversitetet med foredrag av Gunnstein Akselberg . han frå "Eides språksjov".

Mai

02 - Sesongopning
25 - Songarstemne med Kaupanger songlag

Juni

01 - Hagedag. Tema for hagedagen i år er "Nye trender i hagen og kjøkenhagen. I samarbeid med Sogndal hagelag, Sogn Jord og Hagebruksskule og Simas m.fl.
02 - Opning av fotoutstilling
11, 12 og 13 – Barnehagedagane
19 - Museumsonsdag
23 - Friluftsgudsteneste med kyrkjekaffi og Jonsokmarkering
26 - Museumsonsdag

Juli

03 - Museumsonsdag
10 - Museumsonsdag / Slåttedag og barnas blomsterdag
17 - Museumsonsdag
24 - Museumsonsdag med Olsokmarkering
31 - Museumsonsdag

August

07 - Museumsonsdag
14 - Museumsonsdag

September

08 - Familiedagen

Oktober

10 og 11 – Haustferiedagar

Desember

04 - Førjulskveld
09 - Førjulskveld

Tema og innhald for desse og andre aktivitetar og arrangement kjem etter kvart. Følg med på heimesida og på Facebook..

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.