Kurs i restaurering av vindauge

Kurs i restaurering av vindauge 31.3 og 1.4 2020

Praktisk istandsetjing: skjering av glas, effektiv metode for fjerning av gamal kitt, innsetjing og kitting av glasruter. Maling med linoljemaling.

Sogn Folkemuseum/ De Heibergske Samlinger og Fortidsminneforeningen "Kulturminner for alle" held kurset.
Tid for kurset: 31.3 og 1.4.2020 kl. 16-20.

Kurs stad :
Verkstad og hovudbygning De Heibergske Samlinger/ Sogn Folkemuseum, Kaupangerskogen. (Frammøte i hovudbygningen)

Kursavgift: kr. 900, (kr. 700 for medlem i Fortidsminneforeningen), som inkluderer alt kursmateriell og alle verktøy til bruk ved kurset, kaffi og hellekaker. (Kurshaldar ordnar med vindauge, som alle kan få jobbe med.)

Kurslærar:
Ole Fredskild, museumshandverkar, tidlegare eigar av Kaupanger Snikkarverkstad gjennom 30 år.

Påmeldingsfrist: 20.3.2020. (Vi gjer merksam på at det er avgrensa plassar på kurset, og at kurset vert halde på norsk)

Påmelding/ spørsmål om kurset kan rettast til: Ingebjørg Strand Heiberg, tlf. 41 24 53 51, e-post: ingebjorgheiberg@gmail.co