Skuleopplegg ved Henjasanden

Kommande arrangement:

Arrangement vert annonserte etter kvart. Følg med på heimesida og på Facebook.

ÅRSKORT TIL MUSEET

 Med museet sitt årskort får du:

• besøka museet gratis så ofte du vil

• redusert pris på arrangement i museet sin regi

• Årbok for Sogn 2012, fritt tilsendt

• redusert pris på museet sine frysetetenester for å bli kvitt skadedyr.

ÅRSKORT FOR EIN PERSON: KR 250. ÅRSKORT FOR FAMILIE KR 300.

Årskortet kan du tinga her: e-post til museet

 BLI MED I FACEBOOK-GRUPPA VÅR her...

DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

er ei avdeling av Musea i Sogn og Fjordane, http://sfj.museum.no

Vestreim, 6854 Kaupanger

Tlf.:   57 67 82 06

Faks: 57 67 85 11

 www.dhs.museum.no