Haustferieaktivitetar på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Haustferieaktivitetar

Bli med på aktivitetsfylte haustdagar på museet!

I haustferien (veke 41) har museet ope onsdag, torsdag og fredag kl. 10-14 med aktivitetar for barn. Aktivitetane er både inne og ute og mykje er knytt til tema potet og korn.
De fleste aktivitetane greier du på eige hand men ver merksemd på desse klokkesletta:


  • 10.30 - Tresking, rensing og kasting av korn i løa
  • 11.15 - Ver med i kverna og mal mjøl (Vêratterhald)
  • 12.00 - Fôring av dyr
  • 12.30 - Tresking, rensing og kasting av korn i løa
  • 13.15 - Ver med i kverna og mal mjøl (Vêratterhald)
  • 14.00 - Fôring av dyr

Andre aktivitetar er:

  • Mari Sofie er i Leirmostova og lagar potetsuppe
  • Oddlaug vil karde (også i Leirmo?)
  • Inne er det potetutstilling potettrykk, lage halmpynt m.m.

teikna born