Friluftsmuseet

Friluftsmuseet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er eitt av dei eldste og flottaste folkemusea i landet. På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid.

Omvisning dagleg og etter avtale...

Friluftsmuseet, med nesten 40 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet.

Her er bondestover frå ulike periodar, ein strandsitjarbustad, og ein lensmansgard. Museet driv også tradisjonelt gardsbruk med både hest, kyr, sauer, griser og høns.

På friluftsmuseet er det lagt til rette for at barn skal trivast, med to leikeplassar og fire naturløyper.

Meir om Friluftsmuseet kan du lesa her...

Biletalbum frå garden