Dolk

Flusi

Skisværd "Flusi"

En dolk, 14,3 cm lang (spidsen av en kaarde), der er indsat i et baandformet snoet 10,7 cm langt træskaft. Sværdet gik under navnet "Flusi" og skal ifølge sagnet være benyttet av Svartesmeden (av slægten Bratt) paa Kaupangerskogen til at dræpe Lundemyrstroldet, som derefter blev hentet av andre trold og bragt til Loftesnesfjeldet gjennem 7 jernporter. Har været benyttet i overtroens tjeneste i fjøsen forat beskytte kreaturene mot troldskap.

"Flusi" kan ein sjå i utstillinga: "Ei tru med alt".