Eventyrskogen på museet

Eventyrskogen på museet

I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv.. Kva skjuler seg i eventyrskogen? I resepsjonen kan du få eit ark som syner litt av kva du finn i eventyrskogen, Fyll ut punkta på arket og sjå kor mange poeng du greier å få. Haren