Eventyrskogen på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Eventyrskogen på museet

I eventyrskogen finn du Bukkane Bruse, Oskeladden, små og store troll og mykje anna spennande. Kom til museet og sjå sjølv..

Kva skjuler seg i eventyrskogen?
I resepsjonen kan du få eit ark som syner litt av kva du finn i eventyrskogen, Fyll ut punkta på arket og sjå kor mange poeng du greier å få.

></p>
</body></html>