reformasjon

REFORMASJONSJUBILEET I SOGN

Martin Luther og Reformasjonsjubileet i Sogn

Tysdag 31. oktober er det 500 år sidan Martin Luther slo opp 95 teser mot avlatshandel på kyrkjedøra i Wittenberg. Dette vart rekna som starten på den lutherske reformasjonen, og derfor er denne datoen sett som offisiell markering av reformasjonsjubileet – ikkje berre her i Sogn, men over heile verda.

Subscribe to RSS - reformasjon