plantar

Nyttevekstløypa

Nyttevekstløypa gjev eit innblikk i korleis viltveksande vanlege planter har blitt brukt til mat og medisin, til klede eller til å halde vekke utøy. Løypa inneheld 13 ulike plakatar og utstillingar.

Vedlegga her syner nokre eksempel på dette..

Subscribe to RSS - plantar