kulturlandskap

Nettverk for kulturlandskap

Nasjonalt Nettverk for Kulturlandskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er eit samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ynskjer å utvikle musea sitt arbeid med kulturlandskap. Nettverket har som mål å skape møteplassar for samarbeid og utvikling.

Det er initiert av ABM-utvikling, som har utpeikt De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum som ansvarsmuseum for dette nettverket. Museet samarbeider med fagmiljøet på Høgskulen i Sogn og Fjordane om dette ansvaret.

Kulturlandskapsløypa

Kulturlandskapsløypa handlar om korleis menneska har påverka landskapet gjennom bruk, særleg jordbruk og husdyrhald. Løypa inneheld 15 ulike postar med ustillingar, aktivitetar og husdyr.

Meir om desse postane kan du sjå her...

Subscribe to RSS - kulturlandskap