dyr

Viltløype

Viltløypa

I viltløypa finn du informasjon om villdyra våre, og om korleis menneska har jakta på desse.
Løypa inneheld 9 postar der du får vite meir om blant anna hjort, mus, orm, fuglar og frosk.

Omtale av postane kan du finne i vedlegga på denne sida..

Ekorn

Subscribe to RSS - dyr