de heibergske samlinger

Prestegarden frå Vik

Prestegarden frå Vik

Dette vakre embetsmannshuset er bygt på Grov i Vik midt på 1700-talet og var bustad for presten i Vik til 193o.
Det er vel 24 meter langt og har ei grunnflate på nær 188 m2. Huset er tømra i ein etasje med loft, og det har teglsteinstak og utvendig bordkledning.
Gjennom dei vel 16o åra som prestebustad vart huset ombygt fleire gonger.

Lysthuset frå Alværa

Lysthuset frå Alværa

Lysthuset stod opphavleg på futegarden i Alværa i Lavik, der futen Simon Hansen og kona Christine Finden Harberg flytte inn i 1773.

Dei flytte då med seg hovudhuset frå Bjordal, og det det står i Alværa den dag i dag.

Eit stykke vest for tunet og hagen bygde dei også dette lysthuset, truleg noko seinare i 1770-åra. Da dottera Karen Sofie i 1812 gifta seg med kaptein og seinare eidsvollsmann Ole Elias Holck og dei overtok futegarden i Alværa, flytte dei lysthuset inn i hagen, nærare hovudhuset.

Stella

Stella

Modern dwelling

The house "Stella" represent our own time. The idea is to preserve a typical home of the late 20th. century for generations to come.
Normal practice at museums is to collect whole houses, furniture and other implements after they have gone out of use or become antiques. Here, a different approach has been chosen.
The museum have found an actual home in Sogn, which has been cataloged in every detail. The exhibit consist of similar objects, but most are bought new from local shops.

Biletalbum frå museet

Biletalbum frå museet

På museet vårt finn du mange spanande ting. På biletbanda du finn på denne sida syner vi berre eit lite utdrag av noko av det som finns innan dei ymse emna i utstillingane og på friluftsmuseet.

Kjem du til museet får du sjå dette og mykje anna...

Årbok for Sogn 2007

Årbok for Sogn 2007

 Til lesarane

l 2007 vart Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand konsolidert med De Heibergske Samlinger —Sogn Folkemuseum. Framlegg om eit norsk reiselivsmuseum vart første gong teke opp i reiselivskrinsar i 1980, og i 1987 kom det framlegg om å knyte reiselivsmuseet til De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum. Men det skulle gå tjue år før dette vart ein realitet. Som ei markering av samanslåinga av desse to musea synest vi det høver godt å velje reiseliv som tema for årboka i år.

Velkomen til De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

På museet kan ein oppleva korleis sogningar har levd og budd, frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Friluftsmuseet, med over 30 bygningar, spenner frå årestova frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet. Her er bondestover frå ulike tidsperiodar, ein strandsitjarbustad, og ein lensmannsgard. Museet driv og tradisjonelt gardsbruk med både hest, kyr, sauer, griser og høns.

Pages

Subscribe to RSS - de heibergske samlinger