Helgheimstova

Kva skjer?

2020

Denne sesongen har det blitt mange endringar i program og hendingar her på museet. Koronasituasjonen har gjort det til ein noko annleis sesong og nokre endringar i opningstidene. Slik vert det og ut sesongen, så følg med på heimesida og kom til museet for ei god oppleving her hjå oss.

Museumssøndagar:

4. Oktober - Haustferiedagar på museet
1. November - Allehelgenssøndag på museet
6. Desember - Advendtssøndag på museet

Kafeen er open med mykje godt. Vanleg billett eller årskort. Me sjåast!

Velkommen til oss..

Undervisningsopplegg for barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og høgskule etter avtale. Gratis.
Nærare informasjon om tema og datoar kjem på www.dhs.museum.no. Påmelding seinast ei veke på førehand.