1814

1814 The Year of Miracles

1814 The Year of Miracles

The incredible year, seen from a local perspective

In connection with Norway’s Constitution jubilee, the museum’s new exhibit shows the dramatic events on the national and international levels throughout the year 1814. At the same time we focus on our own local communities and our representatives to Eidsvoll.
Who were the five representatives from the Nordre Bergenhus county who took part in the national assembly in the spring of 1814? How were they selected? How did they travel to Eidsvoll and what did they actually do there?

1814 - DET UTRULEGE ÅRET, SETT FRÅ SOGN

1814 - DET UTRULEGE ÅRET, SETT FRÅ SOGN

Museet si utstilling til grunnlovsjubileet i 2014, følgjer dei dramatiske hendingane i året 1814, men set også søkelys på Sogn og Fjordane og våre eigne utsendingar til Riksforsamlinga på Eidsvoll våren 1814.

Kven var dei fem representantane frå Nordre Bergenhus amt? Korleis vart dei valde, og korleis var reisa til Eidsvoll? I utstillinga kan ein sjå mange gjenstandar frå tida rundt 1814, også ting som har tilhøyrt eidsvollsmennene våre.

Leik, dyr og eventyret om 1814

Friluftsmuseet

I år feirar vi 200-årsjubileet for Grunnlova vår, og på desse skuledagane formidlar vi soga om det spennande som skjedde i 1814 til dei yngste.

Med utgangspunkt i utstillinga 1814 - det utrulege året, sett frå Sogn fortel vi «Eventyret om 1814», der vi særleg festar blikket på dei fem karane frå Sogn og Fjordane som skulle heilt til Eidsvoll for å vera med og laga Grunnlova.
Og tenk, dei vart ferdige på 17. mai, og slik fekk vi både vår eiga Grunnlov og vår eigen nasjonaldag!

1814 - det utrulege året, sett frå Sogn

1814 - det utrulege året, sett frå Sogn

I fjor feira vi 200-årsjubileet for Grunnlova vår.

Tek du turen innom museet kan du framleis sjå utstillinga om 1814.

Utstillinga tek for seg ei spennande soge om opphavet til noko av det mest verdifulle vi har, fridom og demokrati.

Utstillinga følgjer dei dramatiske hendingane i 1814 på nasjonalt plan, men illustrerer heile vegen med gjenstandar og bilete frå Sogn.
Her blir ein kjent med dei fem Eidsvollsmennene frå Sogn og Fjordane. Kven var dei? Korleis reiste dei til Eidsvoll? Kva åt dei, og kva sa dei?

Subscribe to RSS - 1814