friluftsmuseet

Velkomen til museet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

I sommarsesongen har vi ope kvar dag heile veka, også på laurdagar og sundagar. Opningstida er frå 10 til 17 kvar dag. Husa på friluftsmuseet er og opne. Vi ynskjer alle velkommen til museet for ei god oppleving med spennande utstillingar og god mat i kafeen.
Frå og med onsdag 14. juni og kvar onsdag framover sommaren vil lokale gjestekokkar servere sine favorittar i kafeen. På heimesida vår og på Facebook kan du finne ut kven som serverar middagane dei ulike onsdagane. Dei vert annonsert etter kvart..

Freilichtmuseum

Freilichtmuseum, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Die 11 Hektar umfassende Hauptanlage des De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum liegt in Vestreim in der Gemeinde Sogndal. Das Hauptgebäude wurde von den Architekten Peter Helland Hansen und Sverre Lie entworfen und beinhaltet Ausstellungen, Lager, Bibliothek, Büros, Café und Museumsladen.

Kvitevollstova

Kvitevollstova på DHS-Sogn Folkemuseum

Kvitevollstova vart opphavleg bygt rundt 1840 på Kvitevollen ved Dale kyrkje i Luster, av kapteinsenkja Catarina Elisabeth von der Lippe de Knagenhielm Daae Oeding. I 186o vart det selt til lensmann Carl Bjørnholdt.

Kvitevollsstova er samanbygd av to eldre tømra hus med ein gang i midten, til eit midtgangshus i seinempirestil. Taket er halv-valma med pannestein, og stova har mange store vindauge.
Utanpå tømmeret er det liggjande bordkledning, der tre sider er kvitmåla. Baksida har raud måling, fordi den var billegare.

Audioguide

Audioguide på fleire språk

Ute på Friluftsmuseet finn du fleire stader ein plakat med QR-kodar som tek deg til informasjon og audioguider om mange av husa på Friluftsmuseet. Les meir om dette på denne sida..

Du kan og laste ned Audioguidane på mobil eller nettbrett direkte frå «Soundcloud». Lenke til desse audioguidane finn du her..

Naturleikløypa

Trollskog

Naturleikløypa inneheld 14 ulike plakatar og utstillingar med informasjon om korleis du kan bruke naturen til leik. Dette kan vere bruk av tre og planter, gamle spel, fantasi og eventyr.

På vedlegga her kan du sjå nokre eksempel på kva du finn i Naturleikløypa.

Seiten

RSS - friluftsmuseet abonnieren